WELKOM

Scroll naar beneden voor meer informatie over de verschillende specialisaties en behandelingen.

Wilt u een afspraak maken?

ALGEMEEN

Over de website

Stomatologie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is het specialisme dat zich toelegt op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen en/of afwijkingen aan het mond-, kaak- en aangezichtsgebied. De dienst werkt daarvoor nauw samen met de verwijzende tandartsen en huisartsen.

Speerpunten zijn mondziekten en mondheelkunde (bv. ingesloten wijsheidstanden, wortelpuntontstekingen), tandimplantaten (solitaire tandvervanging, partieel of volledig gebitsherstel), botopbouw, kaak- en aangezichtstraumatologie, kaak- en aangezichtsoperaties (kaakosteotomie), speekselklieraandoeningen en de behandeling van aangezichts-, hals- en mondtumoren (in nauwe samenwerking met de hoofd -en halschirurgen).

We werken maximaal multidisciplinair samen met verscheidene andere disciplines indien nodig. De zorgkwaliteit en tevredenheid van de patient staan steeds voorop.

Artsen en medewerkers

Behandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de specialisaties die worden aangeboden. Klik op het plusteken naast elke behandeling voor meer informatie.
Mondaandoeningen

Kleine ingrepen in de mond kunnen verricht worden onder lokale verdoving (anesthesie). Daarbij zal een spuitje met plaatselijke verdoving gebruikt worden, zoals bij de tandarts.

Indien het om een uitgebreide ingreep gaat, dan zal die onder algemene verdoving plaatsvinden. De chirurg zal dit uitvoerig met jou bespreken.

 • Tandextracties
 • Kaakcysten
 • Frenulectomie (wegname van een lip- of tongriempje)
 • Wegname van verstopte speekselklieren + stenen
 • Gebitssanering (oncologisch, cardiologisch, orgaantransplantatie)
 • Weke delen biopten/excisies
mondaandoeningen
Wijsheidstanden

Een derde molaar of wijsheidstand wordt meestal verwijderd omwille van ontsteking, moeilijke mondhygiëne, cariës, parodontale aantasting, ruimtegebrek, cystevorming en risico op problemen van buurelementen. In samenspraak met de tandarts en orthodontist zal een radiografische foto gemaakt worden, om zo de gepaste behandeling in te stellen. Wijsheidstanden kunnen zowel onder lokale anesthesie als onder algemene verdoving verwijderd worden.

wijsheidstanden
Infecties en cystes

Een infectie ter hoogte van het gezicht dient altijd goed opgevolgd te worden. Een infectie die niet tijdig behandeld wordt, kan immers evolueren tot een abces. Dit abces kan zich uitbreiden en systemische klachten veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat de arts de oorzaak en de ingangspoort van de infectie onderzoekt en in kaart brengt.

Een cyste is een holte in het kaakbot. Wanneer dit van een tand afkomstig is dan spreken we over een odontogene cyste. Een cyste kan echter ook een andere oorsprong hebben (traumatisch, ontwikkelingsstoornis,verstopte speekselklier…) In dit geval spreken we van een niet-odontogene cyste. Een cyste is meestal goedaardig van oorsprong maar kan zich gemakkelijk uitbreiden en hierbij bijkomstige schade veroorzaken. Een cyste zal bijgevolg altijd verwijderd worden.

infecties
Tandimplantaten

Tandimplantaten worden geplaatst als vervanging van een ontbrekende tand. Zij kunnen ook dienen als verankering voor een uitgebreid prothetisch herstel. Wanneer een patiënt tandimplantaten wenst, zal dit bekeken worden met de verwijzende tandarts. De verschillende behandelopties zullen dan besproken worden.

Tandimplantaten
Botopbouw / Preprothetiek

Soms is er niet genoeg kaakbeen aanwezig om prothetisch herstel toe te laten. Er kan dan gekozen worden voor een opbouw met bot:

 • De voorkeur gaat uit naar patiënteigen (= autoloog) bot. Dit kan afkomstig zijn uit de mond, het schedeldak of de heupkam.
 • Zo nodig en afhankelijk van de situatie wordt kunstbot gebruikt.

De chirurg zal de verschillende opties met jou bespreken en de juiste benadering toelichten.

Botopbouw
Orthodontische chirurgie

Botankers

Deze kunnen tijdelijk ter hoogte van het kaakbeen geplaatst worden om orthodontische bewegingen toe te laten. Dit zijn kleine metalen plaatjes die in de boven-en onderkaak bevestigd worden. Een klein uiteinde van het plaatje zal zichtbaar zijn in de mond en wordt gebruikt om orthodontische elastieken aan te bevestigen. Zo kan er tractie uitgeoefend worden en kunnen tanden verplaatst worden, of de groei van een kaak beïnvloed worden. Na de behandeling worden ze terug verwijderd.

Kaakcorrectie (osteotomie)

Bij bepaalde groeistoornissen van het gelaat is soms een kaakcorrectie nodig. Hierbij wordt naast een orthodontische behandeling, de bovenkaak, onderkaak en/of kin verplaatst. Dit noemt men een gecombineerde orthodontisch-orthognathische ingreep.

Een dergelijke ingreep wordt altijd uitvoerig besproken tussen de behandelende orthodontist en de kaakchirurg.

Distractie

Een te smalle kaak kan door middel van een tijdelijk geplaatste schroef verbreed worden. Deze schroef wordt gedurende een bepaalde periode dagelijks wat verplaatst.

Bespreking orthodontische ingreep
Kaakfracturen en traumatologie

Elke kaakfractuur vereist een specifieke aanpak. Geen enkele breuk is gelijk. Na het klinisch en radiologisch onderzoek, zal een individueel patiëntenplan opgesteld worden door de arts. Indien de fractuur verplaatst is, zal deze herplaatst moeten worden onder algemene narcose. De fractuur zal dan gefixeerd worden met titaniumplaten en schroeven. Deze kunnen, indien nodig, nadien terug verwijderd worden.

Kaakfracturen
Obstructief slaapapneusydroom (OSAS)

We spreken van het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) wanneer herhaalde periodes van apneu tijdens de slaap (minstens 5 per uur) leiden tot klachten en symptomen overdag.

Mandibulair repositie apparaat (MRA)

Met een mandibulaire repositie apparaat wordt de onderkaak naar voor gehouden tijdens de slaap, waardoor je minder zal snurken en het aantal apneus zal verminderen. Dit apparaat wordt op maat gemaakt en individueel aangepast aan de patiënt.

Kaakcorrectie

Bij bepaalde patiënten kan een groeistoornis van de onderkaak aan de oorsprong van het OSAS-probleem liggen. Hierbij kan een kaakcorrectie nodig zijn. Dit zal vooraf uitvoerig besproken en gepland worden.

Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS)
Mondkanker

Een vroegtijdige diagnose en behandeling is erg belangrijk en kan een groot verschil betekenen in overleving. Bij een verdacht letsel zal een biopt genomen worden, om te bepalen of dit al dan niet kwaadaardig is. Vaak voorkomende oorzaken van mondkanker zijn alcohol en/of roken.

Mondkanker

Multidisciplinair

Tandartsen

De tandarts speelt een centrale rol in de detectie van orale pathologie. Tijdens het jaarlijks mondonderzoek kunnen problemen besproken worden en indien nodig zal hij/zij u verder verwijzen voor bijkomend onderzoek. Er vindt hierbij een nauwe communicatie plaats tussen tandarts en de kaakchirurg.

Huisartsen

De huisarts is de sleutelfiguur in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij/zij is een belangrijke schakel tussen patiënt en kaakchirurg, en zal doorverwijzen voor bijkomend advies.

Oncoloog

Bij bepaalde oncologische behandelingen is een voorafgaand mondonderzoek nodig om latere problemen te vermijden. Oncologische medicatie kan de immuniteit beïnvloeden en hierdoor infecties in de mond laten opflakkeren.

Multidisciplinaire samenwerking

Cardioloog

Bacteriën uit de mond kunnen een risico vormen bij hartpatiënten. Deze kiemen kunnen zich via de bloedbaan verspreiden en zich op beschadigde hartkleppen vastzetten. De cardioloog zal dit, indien nodig, met jou bespreken en je doorverwijzen.

Orgaantransplantatie

Patiënten die in aanmerking komen voor een orgaantransplantatie worden vaak doorgestuurd voor een mondonderzoek. Transplantatiepatiënten krijgen medicatie die de eigen immuniteit onderdrukken, om zo orgaanafstoting te voorkomen. Een patiënt dient dus infectievrij te zijn voor de aanvang van de behandeling.

Neus-keel- en Oor (NKO)

Door de nabije ligging van de tandwortels en de maxillaire sinus, kunnen infecties van de gebitselementen soms sinusitisklachten veroorzaken. Ook andere pathologie, zoals mondkanker, kan zich in de neus-keel-en oren manifesteren. In samenspraak met de NKO-arts zal een gepaste behandeling gestart worden.

Neurologie

In het kader van aangezichtspijn zal nauw samengewerkt worden met de collega’s van neurologie. Iedere patiënt wordt individueel bekeken, om zo een gepaste behandeling op te starten.

Patiënteninformatie

Voor de ingreep

 • Indien u verwezen wordt, vergeet uw verwijsbrief niet.
 • Indien er reeds beeldvorming is gebeurd (radiografiën, CT Scan, CBCT, MRI), gelieve deze mee te brengen.
 • Meldt u steeds 15min voor de ingreep aan, voor een vlot verloop.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt iedere patiënt specifieke instructies mee.

Veel voorkomende instructies na een ingreep in de mond zijn:

 • Ijsapplicatie de eerste 24 u, om zwelling te voorkomen
 • Niet spoelen gedurende 24u. Hierdoor zal de bloedklonter die nodig is voor genezing oplossen, en kan er een nabloeding optreden. Na 24u kan er gespoeld worden met een mondspoelmiddel, zoals voorgeschreven door de chirurg.
 • Geen inspanningen of vooroverbuigen
 • Rookstop gedurende 1 week
 • Vermijd warme voeding en dranken
 • Rust in een zittende positie
 • In geval van een nabloeding: lokaal druk uitoefenen met een kompres
Foto Dr. Kristin Borghgraef (Diensthoofd) en Dr. Yasmin Opdenakker

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van AZ Maria Middelares, klik hier.

Contacteer ons

Stomatologie, Mond-kaak- en aangezichtschirurgie
AZ Maria Middelares

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
1e Verdieping, Gate A

Raadplegingen gebeuren steeds na telefonische afspraak.

Het secretariaat is bereikbaar op volgende dagen:

Maandag: 8u - 12u30 en 13u - 17u30
Dinsdag: 8u - 12u30 en 13u - 17u
Woensdag: 8u - 12u30 en 13u - 17u30
Donderdag: 8u - 12u30 en 13u - 17u
Vrijdag: 8u - 13u

T: 09 246 81 00
M: Secretariaat.Stomatologie@azmmsj.be

Stafleden zijn Dr. Kristin Borghgraef (Diensthoofd), Dr. Yasmin Opdenakker en Dr. Brecht De Cuyper.